Takip Et

Kültür-Sanat

Patika’nın kitaplığı: Yeni çıkanlar

Yeni çıkan kitaplardan kısa bir derleme

Üniversitede Direniş ve Dayanışma – Serdar M. Değirmencioğlu, Emine Sevim, Cem Özatalay

Son 20 yıldır üniversitelere yönelik kapsamlı ve kesintisiz bir saldırı söz konusu. “Üniversitelerin dönüşümü” söylemiyle başlatılan ve üniversitelerin özerkliğini, akademik özgürlükleri ve demokratik işleyişi tümüyle yok etmeyi hedefleyen bu saldırı, etkisi toplumun tüm kesimlerine uzanan bir yıkım sürecini beraberinde getiriyor. Tabii bu yıkıma direnen, bu süreçte hedef alınan kişi ve kurumlarla dayanışma içinde olan üniversite bileşenleri de hiç ama hiç eksik olmadı. “Üniversitede Direniş ve Dayanışma: Yıkım, Sömürü ve Sivil Ölüm Rejimine Karşı Durmak” başlıklı bu kitap, son 20 yıl içerisinde üniversitelerde yaşananlara ve verilen mücadelelere ışık tutuyor. Kitap, hem üniversitelilerin kolektif belleğine, hem de sürmekte olan özgür, özerk, demokratik üniversite mücadelesi bir katkı sunmayı hedefliyor.

Kitabın tanıtım bölümünden

Künye: Üniversitede Direniş ve DayanışmaDerleyenSerdar M. Değirmencioğlu, Emine Sevim ve Cem Özatalay, Nota Bene Yayınları, 448 Sayfa

Robotlar İşimizi Elimizden Alacak mı? –  Arif Koşar

Teknolojik yenilikler ve otomasyon toplam istihdamda bir azalmaya yol açma eğiliminde mi, değil mi? Çalışma ya da “işin sonu”na mı geldik? Teknolojik gelişmeler sonucunda işçi sınıfı küçülen ve giderek marjinal hale gelen bir toplumsal kategori midir? Bu sorulara verilecek yanıtlar sadece istatistiksel bir gösterge olmanın ötesinde, son yarım yüzyıldır emeğin ve işin önemini yitirdiği, kapitalizmin temel çelişkilerinin silikleştiği, sınıf ve sınıf mücadelesi gibi kavram ve olguların çağdışı hale geldiği biçimindeki iddiaların temelinde yatan varsayımların analizi için elzemdir.

 Kitabın tanıtım bölümünden

Künye: Robotlar İşimizi Elimizden Alacak mı? Teknoloji, Emek, GelecekYazarArif Koşar

Kor Kitap, 264 Sayfa

 

Foucault ve Şeyler Kurmaca Bir Söyleşi – Oğuz İnel

Oğuz İnel bu kurmaca söyleşide Michel Foucault’nun metinleriyle diyaloğa giriyor. Deliliğin TarihiHapishanenin DoğuşuKelimeler ve ŞeylerCinselliğin Tarihi gibi kitaplardan yola çıkılarak ele alınan bir düşünce, filozofun başka metinlerde dile getirdiği düşünceleriyle açıklanıp geliştiriliyor. Aynı şekilde Foucault kendisine yöneltilen eleştirilerle de karşılaşıyor ve bunları yanıtlıyor. Filozofun devasa yapıtına kendine özgü bir giriş olarak okunabilir bu çalışma

Kitabın tanıtım bölümünden

Künye: Foucault ve Şeyler Kurmaca Bir SöyleşiYazarOğuz İnel

Metis Kitap, 104 Sayfa

Kültür-Sanat konulu diğer haberler