Takip Et

Mehmet Akkaya

  Yazar: Mehmet Akkaya

  • Mehmet Akkaya Yazdı: Marx Olsaydı Ne Derdi?

   Marx, her türden hukuku, kağıt parçası olarak gördüğü için bunları icat eden parlamentoları da, emekçileri manipüle etmek üzere burjuvazinin temsilcilerinden oluşan...

  • Kızılbaşlar Ne İstiyor?

   Kızılbaş toplumu esasen laikliği değil sekülerizmi tercih etmek durumundadır. Yine de en ikna edici çözümün dinin ve dinselliğin ortadan kaldırılmasını, bunun...

  • Felsefi Antropolojinin Yanılgısı

   Marx’ın Yahudi Sorunu, Engels ile birlikte yazdıkları Alman İdeolojisi gibi eserlerde söylediklerinden anlaşıldığına göre Marksizm, insan merkezli bir teori değil toplum...

  • Yetmez Ama Evet Meselesi

   Marksist sınıf teorisinden benim anladığım, düşünceyi ifade etme özgürlüğünün tüm sınıflara tanınmasıdır. Burjuvazi ve Aydınlanma geleneği bunu yalnız burjuvazi için savunmuştur....

  • Vahşeti Estetize Etmenin Olanağı

   Sanatın kendi başına bir değerinin olup olmadığı, benzer bir söyleyişle “kendinde sanat” olup olmadığı tartışma kaldırır. Diyalektik felsefeler açısından bir şey...

  • Göçmenlik ve Irkçılık Sorunu

   Ülkemizde son yıllarda yaşanan ırkçı saldırıları, ezilen Kürt ulusu çerçevesinde değerlendirmek olasıdır. Aydınlara yönelik ırkçı saldırı örnekleri içinde Musa Anter, Hırant...

  • Dünya Felsefe Günü

   Felsefe, kavramsal anlama ve açıklama olarak kendini var etmiş olsa da Marx ve Marksizm’le birlikte bir paradigma değişikliğine uğramıştır. Felsefe kendisi...

  More Posts