Takip Et

Emek

Diyarbakır’da fırın işçilerinin mücadelesi kazanımla sonuçlandı

Diyarbakır’da fırın işçilerinin çalışma süreleri ve adil ücret talebiyle başlattıkları eylem, 5 maddelik mutabakat metninin imzalanması üzerine sona erdi.

Diyarbakır’da fırın işçileri, çalışma saatlerinin günde 8 saate düşürülmesi ve insanca yaşayacakları bir ücret talebiyle 14 Ocak’tan bu yana sürdürdükleri eylemlerini sona erdirdi. İşçiler, DİSK/Gıda-İş Sendikası ile Diyarbakır Fırıncılar Odası yapılan görüşmeler sonucu 5 maddeden oluşan mutabakat imzaladı.

Gıda-İş Sendikası yaptığı açıklamada, “Sendikamız üyesi işçilerin ve Diyarbakır Fırıncılar Odası yönetimince kurulacak bir komisyonla birlikte Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan çalışma ile başta kayıtdışı çalışmanın son bulması, çalışma sürelerinin 8 saate düşürülmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve güvenliği koşullarının oluşturulması, işyerlerinde iş disiplini ve iş barışının sağlanması konusunda birlikte çalışmalar sürdürülecek, sorunların çözümü konusunda kamu kurumlarının da içinde olduğu çalışma hayata geçirilecektir” diye belirtti.

Mutabakat maddeleri şöyle sıralandı:

* Gıda-İş Sendikası ile Diyarbakır Fırıncılar Odası, Diyarbakır fırınlarında yaşanan sorunların çözülmesi konusunda şubat, mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan ortak bir çalışmanın yürütülmesi,

* Kayıtdışı çalışmaya karşı, Diyarbakır yerel mülki amirliklerle birlikte (valilik, belediye, il sigorta müdürlüğü, il tarım müdürlüğü) eş güdümlü çalışmanın yürütülmesi,

* Fırınlarda çalışma disiplinin, iş ahengi ve iş barışının sağlanması konusunda birlikte çalışma sürdürülmesi,

* Fırınlar arasında rekabetin yarattığı sorunların çözülmesi, rekabete son verilmesi, rekabetin yarattığı, işçiler ve esnaflar üzerindeki olumsuzlukların giderilmesi,

* Sürecin sağlıklı işlemesi için, Gıda-İş ile Diyarbakır Fırıncılar Odası arasında görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.”

Emek konulu diğer haberler