Takip Et

Ekoloji

Halilağa’da Cengiz Holding’in bakır madenine verilen “ÇED olumlu” kararı iptal edildi

Cengiz Holding’in Kazdağları‘nda açmak istediği Halilağa Bakır Madeni Projesi için verilen “ÇED Olumlu” kararı iptal edildi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale Bayramiç İlçesi Hacıbekirler Köyü yakınındaki Halilağa Bakır Madeni Projesi’nin ÇED Olumlu kararının iptali için açtığı davayı kazandığını duyurdu.

Davayı kazanması üzerine bir yazılı açıklama yapan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği şunları söyledi:

Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Hacıbekirler köyü mevkiinde Cengiz Holding (Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş.) tarafından yapılması planlanan Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine “ÇED Olumlu” kararının iptali için açtığımız davada Çanakkale 1. İdare Mahkemesi kararın iptaline karar verdi.
Çok sevinçliyiz.

Yörede yaşayan 81 yurttaş ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesi, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği tarafından açılan davamızın dışında Tema Vakfı ve Çan Çevre Derneği ile Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından açılan davalarda da aynı karar çıktı.

Mahkeme heyetinin lehimize olan bilirkişilerin raporunun büyük bir kısmına itibar etmesi oldukça sevindirici. Aslında olması gereken de bu.

Halilağa Bakır Madeni projesine karşı yörede yaşayan köylüler ve Çanakkale ve Balıkesir’de yer alan ekoloji örgütleri ve emek ve demokrasi örgütleri ile birlikte kollektif bir mücadele yürüttük. Oldukça kalabalık olarak katıldığımız ve 6 Aralık’ta gerçekleşen dava duruşmasında da bu duruşumuzu sergiledik. Duruşmada, tüm davacılar projenin bölgeye ve Kazdağı ekosistemine vereceği zararları tek tek dile getirdi. Hem bilirkişi raporu hem de davacıların haklı beyanları ve verilen kollektif mücadele sonucunda bu başarıya ulaştık.

Dava kararında yer alan ve projenin orman ekosistemine, arkeolojik değerlere, soyut kültür mirasına vereceği geri dönüşü olmayan zararlar ve rehabilitasyonun mümkün görülmemesi gibi nedenlerle iptal gerekçeleri, başka davalar için de örnek olacaktır.

Dava sürecinde bilirkişi raporunun davacılar lehine olduğunu gören şirket acele ile 2009/7 sayılı genelge uyarınca ÇED Raporunu revize ederek Bakanlığa başvurmuş ve proje için İDK toplantısı yapılmıştır. Henüz bu konuda bir karar açıklanmamıştır. Şirketin mahkeme sürecinin arkasından dolanmasına göz yummayacağız.

Mahkeme kararını hatırlatarak Bakanlık’tan yeni sürecini iptal etmesini, dosyayı şirkete iade etmesini isteyeceğiz.

Cengiz’i Kazdağı’na sokmayacağız. Yüzde 79’u madencilik ruhsatları ile kaplanmış olan Kazdağı’nda Cengiz dışında diğer metalik madencilik projelerine ve iktidarın şirketler lehine uyguladığı madencilik politikalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ekoloji konulu diğer haberler