Takip Et

Emek

Sağlık emekçileri: Sağlık alanında tüm emekçiler derhal kadroya geçirilsin

Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki sözleşmeli çalışma koşullarına tepki gösteren sağlık emekçileri, “Dün olduğu gibi bugün de kötü çalışma koşullarına karşı insanca çalışma ortamı için meslektaşlarımızla, nitelikli sağlık hizmeti ve sağlık hakkı için de toplumla birlikte olacağız, mücadele edeceğiz” dedi.

İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), DİSK/ Dev Sağlık-İş, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHE-SEN) ve Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) sözleşmeli çalışan sağlık emekçilerinin sorunlarını dile getirmek için Çemberlitaş’ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

“ASM’lerde iş güvencesiz, kadrosuz çalışmak istemiyoruz” pankartı açılan eylemde basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu (YK) üyesi Dr. Saffet Ercan okudu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kamuda sözleşmeli çalışan 424 bin işçi ve emekçiye kadro verileceği yönündeki açıklamasını hatırlatan Ercan, kadro verilecek işçi ve emekçiler arasında ASM’lerde sözleşmeli çalışan sağlık emekçilerinin olmamasına tepki gösterdi.

Bu açıklamadan birkaç gün sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ASM’lere yapılan başvuruların çokluğuyla övündüğüne dikkat çeken Ercan, şöyle devam etti: “Bir ülkenin sağlık kuruluşlarına yapılan başvuru sayısı o ülkenin sağlık hizmetlerinin kalitesini göstermesi açısından tek başına asla bir kıstas olamaz. Hatta bazen o rakamların yüksekliği koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığının dolaylı bir itirafı da olabilir. Peki, kendince bir övünç vesilesi olarak gördüğünden olsa gerek, bu açıklamayı yapan sayın Bakan, Aile Sağlığı Merkezlerinde bu övündüğü hizmeti üreten çalışanların yıllardır işsiz kalma korkusuyla, iş güvencesiz bir statüde, yani sözleşmeli olarak çalıştıkları tabloyla da övünüyor mudur acaba?”

ASM’lerde çalışan sağlık emekçilerinin kamu kadrosu kapsamına alınmasını, güvenceli çalışma ortamının oluşturulmasını ve kamuda sözleşmeli istihdam modelinin ortadan kalkmasını isteyen Ercan, ASM’lerde sözleşmeli çalışan sağlık emekçilerinin sözleşme tarihlerinin de dolmak üzere olduğuna dikkat çekti.

Sağlık emekçilerine imzalatılmak istenen sözleşmelerin tek taraflı oluşturulduğunu ve dayatıldığını söyleyen Ercan, “Sözleşme imzalanıp imzalanmayacağının, imzalanmıyorsa neden imzalanmadığının bilinemediği, sürecin bütünüyle müdürlüğün tasarrufunda olduğu bu uygulamayı demokratik ve adil bulmuyor, reddediyoruz” dedi.

Bir aile hekiminin sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda İstanbul Tabip Odası olarak bu adaletsizliğe karşı çıkacaklarını ifade eden Ercan, şöyle devam etti: “Dün olduğu gibi bugün de kötü çalışma koşullarına karşı insanca çalışma ortamı için meslektaşlarımızla, nitelikli sağlık hizmeti ve sağlık hakkı için de toplumla birlikte olacağız, mücadele edeceğiz. Nitelikli sağlık hizmeti üretebilmesi için Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına; kamu görevlisi statüsünde, toplu sözleşme ve grev hakkı içeren, güvenceli/güvenli çalışma ortamının sağlanmasını istiyoruz.”

Eylemde söz alan SES Şişli Şubesi Başkanı Fadime Kavak, “Amasız fakatsız kamuda sağlık alanında tüm emekçilerin derhal kadroya geçirilmesini istiyoruz. Güvenceli bir istihdam şeklinin sadece seçim öncesi vaat olarak değil bundan sonra uygulanacak bir istihdam modeli olarak kabul edilmesini istiyoruz” dedi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlığın en önemli noktalarından biri olduğunu ve korunması gerektiğini vurgulayan Kavak, ASM’lerdeki yetersiz istihdamın derhal giderilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sözleşmeli çalışmanın iptal edilmesi çağrısı yaptı.

AHE-SEN Yönetim Kurulu üyesi Nükte Taşlar da, “Pandemi sürecinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak hizmet sunup teşekkür bile edilmeyen Aile Hekimliği çalışanları olmuştur. Ancak, Aile Hekimliği uygulamasının başından bu yana iş şartları, özlük hakları ve hakedişlerdeki adaletsizlik, eşitsizlik hiçbir şekilde düzeltilmemiştir. Ne yazık ki her revizyonda sorunlar düzeleceğine katlanarak artmış ve nihayet kabul edilemez hale gelmiştir” dedi.

Emek konulu diğer haberler