Takip Et

Güncel

Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi oldu

Türkiye’nin nüfusu, 2022’de bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi olurken. İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,65’inin ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi ile İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya takip etti.

Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bu ili 84 bin 366 kişi ile Dersim, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip etti.

Türkiye’nin 2007 ve 2022 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Türkiye’de 2021’de 33,1 olan ortanca yaşın, 2022’de 33,5’e çıktığı tespit edildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,4’ten 32,8’e, kadınlarda ise 33,8’den 34,2’ye yükseldiği görüldü.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop’un 42,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Bu ili 41,6 ile Kastamonu ve Giresun izledi. 20,8 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı, 22,2 ile Şırnak, 23,3 ile Siirt ve Ağrı takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,4 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 43,5 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,3 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2009 ve 2022 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2022 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007’de yüzde 66,5 iken 2022 yılında yüzde 68,1 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4’ten yüzde 22’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1’den yüzde 9,9’a yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2021 yılında yüzde 47,4 iken 2022’de yüzde 46,8’e geriledi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 33’ten, yüzde 32,3’e gerilerken, çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,3’ten yüzde 14,5’e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de 2022’de çalışma çağındaki her 100 kişinin, 32,3 çocuğa ve 14,5 yaşlıya baktığı ortaya çıktı.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2021 yılına göre 1 kişi artarak 111 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 62 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. İstanbul’dan sonra 576 kişi ile Kocaeli ve 371 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Dersim olarak belirlendi. Dersim’i, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.

Yüzölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 350 olarak gerçekleşti.

2021-2022 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İstanbul:         15.840.900    15.907.951

Ankara:             5.747.325       5.782.285

İzmir:                 4.425.789       4.462.056

Bursa:                3.147.818      3.194.720

Antalya:             2.619.832      2.688.004

Konya:                2.277.017      2.296.347

Adana:                2.263.373      2.274.106

Şanlıurfa:            2.143.020      2.170.110

Gaziantep:          2.130.432     2.154.051

Kocaeli:               2.033.441      2.079.072

Mersin:                1.891.145      1.916.432

Diyarbakı:            1.791.373     1.804.880

Hatay:                   1.670.712     1.686.043

Manisa:                1.456.626    1.468.279

Kayseri:                1.434.357    1.441.523

Samsun:               1.371.274     1.368.488

Balıkesir:               1.250.610    1.257.590

Kahramanmaraş: 1.171.298    1.177.436

Aydın:                     1.134.031    1.148.241

Tekirdağ:                1.113.400    1.142.451

Van:                         1.141.015    1. 128.749

Sakarya:                  1.060.876    1.080.080

Denizli:                     1.051.056    1.056.332

Muğla:                       1.021.141   1.048.185

Eskişehir:                     898.369       906.617

Mardin:                        862.757       870.374

Trabzon:                      816.684       818.023

Malatya:                      808.692        812.580

Ordu:                            760.872        763.190

Erzurum:                      756.893        749.754

Afyonkarahisar:          744.179       747.555

Adıyaman:                   632.148       635.169

Sivas:                           636.121       634.924

Batman:                       626.319       634.491

Tokat:                           602.567       596.454

Elazığ:                           588.088       591.497

Zonguldak:                   589.684       588.510

Kütahya :                       578.640       580.701

Osmaniye:                     553.012       559.405

Çanakkale:                     557.276       559.383

Şırnak:                            546.589       557.605

Çorum:                           526.282       524.130

Ağrı:                                524.644       510.626

Giresun:                          450.154        450.862

Isparta:                           445.678       445.325

Aksaray:                         429.069       433.055

Yozgat:                           418.500         418.442

Edirne:                            412.115          414.714

Düzce:                            400.976          405.131

Muş:                               405.228           399.202

Kastamonu:                  375.592           378.115

Uşak:                              373.183           375.454

Kırklareli:                       366.363           369.347

Niğde;                             363.725            365.419

Bitlis:                               352.277           353.988

Rize:                                345.662           344.016

Amasya:                          335.331           338.267

Siirt:                                  331.980           331.311

Bolu:                                 320.014           320.824

Nevşehir:                         308.003           310.011

Yalova                              291.001           296.333

Bingöl:                              283.112           282.556

Kırıkkale:                          275.968          277.046

Hakkari:                            278.218          275.333

Kars                                   281.077          274.829

Burdur:                               273.716          273.799

Karaman:                          258.838           260.838

Karabük :                           249.287          252.058

Kırşehir:                             242.944          244.519

Erzincan:                            237.351          239.223

Bilecik:                               228.334          228.673

Sinop:                                218.408          220.799

Iğdır:                                  203.159          203.594

Bartın:                                201.711         203.351

Çankırı:                               196.515          195.766

Artvin:                                 169.543          169.403

Kilis:                                     145.826          147.919

Gümüşhane:                       150.119         144.544

Ardahan:                                 94.932         92.481

Tunceli:                                   83.645         84.366

Bayburt:                                  85.042         84.241

Toplam:                              84.680.273    85.279.553

Güncel konulu diğer haberler